SİVİL SAVUNMANIN TARİHÇESİ
SİVİL SAVUNMA NEDİR?
SİVİL SAVUNMANIN AMAÇLARI
SİVİL HALKI TEHDİT EDEN TEHLİKELER
MODERN SAVAŞLAR TEHLİKELER VE SONUÇLARI
SİVİL SAVUNMA HİZMET VE KUVVETLERİ
SİVİL SAVUNMA YARDIMCI SERVİSLERİ
İDARİ ŞEMA
LUZUMLU TELEFON NUMARALARI

SİVİL SAVUNMA NEDİR? 

Sivil Savunma :Düşman taarruzlarına, tabi afetlere ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi, hayati ehemmiyeti olan her türlü resmi ve özel tesis ve teşekküllerin korunması ve faaliyetlerinin sürdürülmesi için acil tamir ve ıslahı savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami suretle desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının muhafazası amacıyla alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı faaliyetlerin tümünü ihtiva eder.